Mimpi Ini Terulang Lagi : Versi Sunda

kuring diuk sila dikuriling ku ratusan jalma nu buligir jeung ngagaloler keur sakarat, tuluy aya aki-aki make jubah bodas tikajauhan nyampeurkeun lalaonan bari ngalayang leumpangna sajengkal tina taneuh, geus nepi kasisieun kuring, pok we nyarita, si aki-aki eta nanya kieu:
"bisa teu silaing nyageurkeun nukararitu..?" bari nunjuk ka sakurilingeun ka jalma-jalma nu keur sakarat tea, kuring jempe teu bisa nembalan, teu lila.. tuluy hudang..